تبلیغات
حنیف - واشنگتن: استقلال، آزادی، جمهوری آمریکایی

واشنگتن: استقلال، آزادی، جمهوری آمریکایی

نویسنده :حنیف
تاریخ:یکشنبه 4 اسفند 1392-11:11 ب.ظ

مقدمه: ادامه متن قبلی در سفر به شهر واشنگتن. 

واشنگتن جای خوبی است برای آشنایی با تاریخ آمریکا. تقریبا تمامی وقایع و شخصیت های تاثیر گذار در آمریکا جایی در بلوار اصلی شهر واشنگتن دارند. بعضی خیابان های شهر هم به نام ایالت های کشور و چهره های تاثیر گذار تاریخی است.

آمریکا از ورود مهاجران اروپایی تاریخ 500 ساله دارد. کشور آمریکا به معنی امروز حدود 250 سال پیش با انقلاب این کشور شکل گرفت. تا پیش از آن ایالات شرقی آمریکا در اختیار انگلیس بوده اند. ظلم و ستمی که بر این ایالت ها وارد می شود موجب انگیزه های انقلابی می گردد. از جمله در سال 1773 دولت انگلیس برای تامین مخارج جنگ هایش مالیات بیشتری را بر مستعمرات خود تحمیل می کند. این مالیات مضاعف جرقه ی انقلاب می گردد و انقلابیون آمریکایی خرید چای انگلیسی را تحریم می کنند (چیزی شبیه تحریم تنباکو در تاریخ ما) و شهر بوستون کانون شروع مبارزات می شود. پاسخ تند دولت انگلیس با اعمال زور برای سرکوب قیام مردم موجب گسترش انقلاب به سایر شهر ها و ایالت ها و همبستگی استقلال خواهان می شود. انقلابیون به تدریج دولت و مجلس در سایه تشکیل می دهند. مجلس در سال 1776 اعلامیه ی استقلال را تصویب می کند(1). تاریخ تصویب این اعلامیه یعنی چهارم جولای روز استقلال آمریکا شناخته می شود و تعطیل رسمی است. هر سال در این روز جشن ها و آتش بازی هایی برگزار می شود. البته این استقلال خواهی برای آمریکایی ها آسان نبود و به جنگ 8 ساله ای با نیروهای انگلیس از 1775 تا 1783 انجامید که در نهایت انقلابیون پیروز شدند. 

از رهبران اصلی انقلاب و مبارز اصلی جنگ های استقلال از انگلیس جورج واشنگتن بود. واشنگتن در یک نبرد سرنوشت ساز در سرمای شدید موفق به عبور از رودخانه ی یخ زده ی دللاویر و شکست نیروهای انگلیسی می شود که به پیروزی انقلابیون می انجامد. نقاشی های متعددی از گذر واشنگتن از رودخانه ی دللاویر کشیده شده که یک نمونه ی بزرگش در ساختمان کنگره بود (2). اگرچه ایالت های انقلابی ابتدا محدود به ایالات در امتداد ساحل شرقی آمریکا بوده اند اما به مرور زمان سایر ایالت ها هم به کشور تازه تاسیس ایالات متحده اضافه شده اند. بعد از پیروزی، انقلابیون در مجمعی قانون اساسی آمریکا را تدوین کردند. جرج واشنگتن به عنوان دبیر این مجمع انتخاب شد. این قانون که قلب قوانین حاکم بر ایالات متحده است بر مبنای تفکیک قوا به مجریه، مقننه (مجلسین) و قضاییه و بر مبنای نظام ایالتی سازمان یافته است (3). بعد از آن هم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا شد. شهر واشنگتن به نام او نامیده شده است. درست در وسط بلوار هم مناره ی بلندی با نوک تیز به نام او ساخته اند. واشنگتن یکی از سه رییس جمهوری است که به عنوان موفق ترین روسای جمهور آمریکا شناخته می شوند. پس از آن روابط دولت انگلیس با دولت تازه تاسیس آمریکا خصمانه باقی ماند و از جمله دولت انگلیس تحریم های تجاری را بر این کشور تحمیل کرد. با توجه به آنکه در آن زمان بسیاری از کشورها مستعمره ی انگلیس بودند، تحریم ها فشار زیادی بر دولت تازه تاسیس آمریکا وارد می کند. نهایتا این مسایل منجر به جنگ دوم بین آمریکا و انگلیس شد که از سال 1812 تا 1815 به طول انجامید. در سال 1814 نیروهای انگلیسی وارد پایتخت یعنی شهر واشنگتن شدند و کنگره و کاخ سفید را آتش زدند. آمریکا در نهایت در این جنگ پیروز شد و این جنگ بسیاری مسایل بین انگلیس و آمریکا را حل کرد و آمریکا را به عنوان یک دولت و ملت جدید تثبیت نمود (4). 

این هر دو جنگ در تاریخ آمریکا نقش بسیار مهمی داشته اند. یادم هست در نیویورک راهنمای تور مجسمه ی آزادی به این دو جنگ اشاره می کرد و مخصوصا به من گفت بسیاری از خارجی ها نمی دانند ما در واقع دو جنگ برای استقلالمان داشته ایم. در کنگره هم که بودم راهنمای تور بر روی این دو جنگ تمرکز می کرد.
 
آمریکا سه قوه مجریه قضاییه و مقننه دارد. رییس جمهور (دولت) و مجلسین با رای مردم انتخاب می شوند. قضات دادگاه عالی آمریکا که مهمترین نهاد قضایی آمریکا است با پیشنهاد رییس جمهور و تایید سنا انتخاب می شوند. در حال حاضر این دادگاه 9 عضو دارد. اعضا پس از انتخاب مادام العمر می باشند. البته از نظر قانون برای اعضای این نهاد شرطی در نظر گرفته نشده  (مثلا سواد حقوقی یا سابقه ی سیاسی یا ...) بنابراین به طور نظری هر کسی که رییس جمهور معرفی کند و بتواند از سنا رای اعتماد بگیرد در این دادگاه وارد می شود. به مرور زمان این دادگاه نقش موثرتری در سیاست آمریکا ایفا کرده است از جمله نقش آن در قضیه انتخابات ریاست جمهوری سال 2000 بین بوش و الگور. در آن دوره، بوش با 1000 رای بیشتر رای های الکترال ایالت فلوریدا را از آن خود کرده بود که به دلیل مضیقه ی زمانی قانون ایالتی برای تایید انتخابات، امکان بازشماری همه ی رای های نبود. دادگاه عالی با رای خود پیروزی بوش را تایید کرد.  همین نقش پررنگ تر دادگاه در عالم سیاست حساسیت ها را در مورد قضات انتخابی و رویکردهای فکری سیاسی آن ها بیشتر رده است. در میان قضات فعلی 3 زن و یک سیاه پوست هم حاضر هستند.  ساختمان دادگاه عالی نزدیک ساختمان کنگره است. ساختمان سفید رنگی است که شبیه ساختمان های یونان باستان ساخته شده. تعدادی پله ی سرتاسری بزرگ، ستون های متعدد بلند و سقفی که روی این ستون ها سوار شده است با سر در مثلثی شکل.

( بقیه ی مطالب را در متن بعدی می نویسم.)

---------------------------------------------------------------
1- متن این اعلامیه مرجع خوبی برای انگیزه های انقلابیون است. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence

مخصوصا بند اول و دوم آن مبانی فکری انقلابیون را نشان می دهد:

When in the Course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the Laws of Nature and of Nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.

That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, That whenever any Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their Safety and Happiness. Prudence, indeed, will dictate that Governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shewn, that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.

2- نقاشی را اینجا ببینید:
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Crossing_the_Delaware

3- بند اول قانون اساسی به اهداف این قانون که در واقع چشم انداز انقلابیون از جامعه ی ایده آل آمریکا بود می پردازد و افقی که آن ها برای آینده این مردم تصور می کرده اند:

We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.

ظاهرا انقلابیون تحت تاثیر افکار متفکرین اروپایی از جمله جان لاک بوده اند. قانون اساسی آمریکا الهام بخش کشورهای دیگری شده است و تاثیر مهمی در وضعیت آمریکای امروز داشته است. خواندن این قانون و مقایسه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را توصیه می کنم. اصل اول و دوم قانون اساسی ایران به این شکل است:

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ  ﺣﻖ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻗﺮﺁﻥ ، ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﭘﻴﺮﻭﺯﻣﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺮﺟﻊ ﻋﺎﻟﻴﻘﺪﺭ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ  ﺍﻟﻌﻈﻤﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ، ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻲ ﺩﻫﻢ ﻭ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﻫﺸﺖ  ﻫﺠﺮﻱ ﺷﻤﺴﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﻬﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻫﺠﺮﻱ ﻗﻤﺮﻱ ﺑﺎ  ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ۹۸ / %۲ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﻖ ﺭﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍﻱ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍﺩ. 
 
 ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺳﻼﻣﻲ ، ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ: ۱ - ﺧﺪﺍﻱ ﻳﻜﺘﺎ ( ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻﺍﷲ ) ﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻣﺮ ﺍﻭ. ۲ - ﻭﺣﻲ ﺍﻟﻬﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ  ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ. ۳ - ﻣﻌﺎﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﺧﺪﺍ. ۴ - ﻋﺪﻝ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺧﻠﻘﺖ ﻭ ﺗﺸﺮﻳﻊ. ۵ - ﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻡ. ۶ - ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻭ  ﺍﺭﺯﺵ ﻭﺍﻻﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﻮﻟﻴﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﺪﺍ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ : ﺍﻟﻒ - ﺍﺟﺘﻬﺎﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺘﺎﺏ ﻭ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﺳﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ ، ﺏ - ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮﻱ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺁﻧﻬﺎ، ﺝ - ﻧﻔﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺘﻤﮕﺮﻱ ﻭ ﺳﺘﻢ  ﻛﺸﻲ ﻭ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﻱ ﻭ ﺳﻠﻄﻪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ، ﻗﺴﻂ ﻭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 

4- احتمالا دولت انگلیس همان موقع متوجه شده است که استقلال یکی از مستعمراتش منجر به گسترش استقلال خواهی در سایر مستعمرات می شود. بنابراین تنبیه کشور جدید باید درس عبرتی برای بقیه می شده است تا بدانند عاقبت استقلال خواهی و خروج از نظم جهانی چیست.

آمریکا تا سال ها نماد ملت های آزادی خواه به حساب می آمد. تحویل مجسمه ی آزادی از طرف فرانسوی ها به آمریکایی ها به همین دلیل بوده است.  برای ما هم تا پیش از کودتای 28 مرداد آمریکا یک کشور آزادی خواه و خارج از حوزه ی مستعران محسوب می شد. تاریخ مستشاران آمریکا در ایران از جمله مورگان شوستر نمونه ای از آن است. ظاهرا این گونه روابط با دولت آمریکا مورد پسند انگلیسی ها و روس ها نبوده است و برای خروج مستشاران آمریکایی به دولت ایران فشار می آورند. 
به نظر شما چرا کشوری که خودش طعم تبعیض، تحریم و استعمار را چیده است حالا باید سردمدار اعمال همین شیوه ها باشد؟

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
https://evergreenecoresort.com/regulations/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 09:45 ب.ظ
ルイヴィトン スーパーコピー代引き
http://tumorzentrum-zwickau.de/fortbildungen
شنبه 31 فروردین 1398 04:12 ب.ظ
品物が無事に届きました 迅速な対応に感謝しています 2017-08-24 04:01:13 商品間違いです。 ひどい女性ものがおくられてきました。
https://www.protekgroup.com/ru
شنبه 31 فروردین 1398 04:10 ب.ظ
グッチ靴コピー、シャネルシューズコピー、エルメスシューズコピー、プラダ靴コピー、バーバリー靴コピーなど世界有名な
What do you do when your Achilles tendon hurts?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:38 ب.ظ
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I've really
enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be
subscribing to your rss feed and I hope you write again very
soon!
manicure
شنبه 12 فروردین 1396 10:29 ب.ظ
When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me
when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
There has to be a way you can remove me from that service? Appreciate it!
یکشنبه 18 اسفند 1392 09:15 ق.ظ
این تور که نوشتید چه جورایی هست؟همیشه اونجا هستن و همیشه مردم ازونجا بازدید میکنن؟هر کی بره به اونها میپیونده؟یا زمان خاصی از سال این تور ها هست؟ثبت نام باید کرد؟هزینه داره؟
یک فیلم آموزشی که مصاحبه با توریستهای واشنگتن بوده دیدم. همین جا که شما رفتید.
میگفتن موزه و فضای سبز زیبا هم داره. این طور که دیدم خیلی شلوغ بود و حتی از طرف مدرسه هم بچه ها رو میارن برا بازدید.میگفت یکیشون که از کاخ سفید هم میخواد دیدن کنه.
پاسخ حنیف : بله هیمشه هستن. البته برای کاخ سفید تور به عموم باز نیست ولی مجلس هست. مثل بعضی اماکن دیدنی ایران مخصوصا در ایام نوروز که این راهنماها رو می ذارن.
یکشنبه 18 اسفند 1392 09:11 ق.ظ
حالا همه اینایی که نوشتید رو از طریق لیدر تور یاد گرفتید؟
پاسخ حنیف : بخشیش رو بعدا کنجکاو شدم خوندم.
یکشنبه 18 اسفند 1392 09:10 ق.ظ
اینکه قبلا نوشتم نوشته هاتون متفاوته ظاهرا دو پهلو بوده. منظورم فقط این بود که قبلا از تجربه هاتون هم مینوشتید اما این دفعه ازون چیزایی که یاد گرفتید و فهمیدید.
پاسخ حنیف : کدومش به نظر شما بهتره؟ نوشتن از تجربه های شخصی برای خود آدم حس خوبی داره ولی شاید کمتر به درد خوانندگانی بخوره که نویسنده رو نمی شناسن.
یکشنبه 18 اسفند 1392 09:07 ق.ظ
از اصول قوانین اساسی ایران نوشتین. خوب و بی نقصه. اما خدا وکیلی اجرا میشه؟
من میگم یه چیزاییش اجرا میشه و یه چیزاییش فقط ادای اجرا شدنو در میاره.
پاسخ حنیف : بله ظاهرا باید به سمت اجرای قانون اساسی حرکت کنیم و به جز این قانون راه کار دیگه ای برای تعیین چهارچوب ها نیست. البته به نظرم قانون اساسی ایران نقش دولت در اقتصاد رو بیش از حد نیاز تعریف کرده و می شه در این زمینه تجدید نظر کرد.
یکشنبه 18 اسفند 1392 09:06 ق.ظ
در مورد سوال آخرتون باید بگم قبل اینکه این سوالو بپرسید به ذهن خودم هم رسیده بود. والا جوابشو نمیدونم. شاید به خاطر اینکه آزادی و استقلال رو مختص خودشون میدونستن و با ادعای استقلال فقط خواستن خودشون رییس باشن.منظورم اینه که مردم انگلیس در ابتدا از دولتشون به تنگ اومده بودن. یک عده شورش میکنن و اسمشون میشه انقلابی. بعد سعی میکنن خودشون رو از دست دولت انگلیس خاتص کنن. جنگ هم میکنن و با ادعای ایجاد سرزمین با عدالت، حکومت جدیدی بر پا میکنن.
حالا شما بگید که عدالتی که میخواستن رو واسه خودشون اجرا میکنن یا نه؟یعنی ادعاشون و عملشون حتی با گذشت سالها زمان از زمان شروع تحقق هدف والا، هماهنگه؟
پاسخ حنیف : امریکا جزو انگلیس نبوده، مستعمره بوده. فرقش اینه که مستعمره در دولت استعماری نفوذی نداره و فقط تابع قوانینی است که براش تصویب می شه.

مشکل ظاهرا اینجاست که در تعریف دولت به معنای جدید، چیزی به نام اخلاق وجود نداره. یعنی این اصل در بین ملت ها پذیرفته شده که دولت ها در مناسبات بین المللی نهادهای غیر اخلاقی هستند که برای نفع خودشون می تونن دست به کارهای مختلف بزنن. مثلا اگر بین ایران و افغانستان اختلاف حقوقی بر سر هیرمند پیش بیاد ولی زور ایران برسه، ما ایرانی ها از اینکه به زور حقمون رو بگیریم دفاع می کنیم.

یکشنبه 18 اسفند 1392 09:00 ق.ظ
عکس جالبی بود اما آدم نا خداگاه یاد عبور جومونگ و مردم چوسان قدیم به سرزمین جدید و فرار از دست تسو می افته.
اون موقع که جومونگو دیدم، کارش به نظرم احمقانه اومد که یکی یک سری آدمو با خودش جمع می کنه و میبره تا جای دیگه سرزمین جدیدی درست کنه. ظاهرا ملتهای دیگه مثل امریکا هم همین کارو انجام دادن.
پاسخ حنیف : عکس کمی هم مبالغه شده تا حالت حماسی بگیره. در بازدید کنگره که بودم راهنما توضیح می داد که به دلایل مختلف این عکس با واقعیت متفاوته.
بی نام
یکشنبه 18 اسفند 1392 08:53 ق.ظ
دو تا رییس جمهور دیگه ی موفق آمریکا کیا هستن؟
آقای لینکلن و اوباما؟
پاسخ حنیف : لینکلن قطعا نفر دوم است همون طوری که تو پست بعدی نوشتم. سومی معمولا ترومن رو نام می برند. اینها در طول ریاست جمهوریشون اتفاقات مهمی افتاده اما در زمان آقای اوباما هنوز تغییر مهمی در آمریکا رخ نداده.
بی نام
یکشنبه 18 اسفند 1392 08:45 ق.ظ
سلام. یعنی انقلابیون برای اینکه مستقل بشن، به مجلس انگلیس اعلامیه دادن و اونا هم تصوصب کردن؟
من نفهمیدم، چی شد! یک سری انقلابیون ادعای استقلال و تشکیل دولت جدیدیو برای کجا داشتن؟
پاسخ حنیف : سلام، نه. مجلس انگلیس نماینده ای از کشورهای مستعمره شامل آمریکا نداشته و طبیعتا امضا نمی کرده چنین بیانیه ای رو . آمریکایی ها مجبور شدند که خودشون یه مجلس تشکیل بدن و اعلام استقلال کنند و دولت آمریکا رو هم تشکیل بدن که طبیعتا با عوامل دولت دست نشانده ی انگلیس درگیر شدند.
حنیف (پاسخ به نظر خصوصی)
چهارشنبه 14 اسفند 1392 04:19 ق.ظ
سلام
از چه نظر متفاوت است؟ منتظر نظراتتون هستم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo