تبلیغات
حنیف - برقعه در جامعه غربی: آری یا نه؟

برقعه در جامعه غربی: آری یا نه؟

نویسنده :حنیف
تاریخ:یکشنبه 29 بهمن 1391-01:02 ق.ظ

توضیح: متن زیر نقد مرد یخی بر متن "برقعه دوراهی یک جامعه ی سکولار دموکرات" است. اصل متن را می توانید اینجا بخوانید.

الف. ابتدا دلایل ذکر شده برای تعطیلی برقعه:

1-   برقعه نوعی پوشش برای اختفای هویت فرد است و بستر مناسبی برای انجام عملیات های خرابکارانه و لذا خلاف امنیت عمومی. چند مورد در آمریکا، انگلیس و فرانسه برای نمونه آورده شد.

نقد:این دلیل تا حدی قابل قبول است ولی چنین مواردی مختص برقعه نیست. مثلا در کشور آمریکا حمل سلاح آزاد است. خطرات کدامیک بیشتر است؟ دقیق باید بررسی شود چقدر از این بستر علیه امنیت عمومی استفاده شده است. اگر برقعه ممنوع شود، همان فردی که می خواهد امنیت را به خطر بیندازد نمی تواند از گریم استفاده کند؟

2-   برقعه خطر افزایش حوادث و تصادفات را دارد. به عنوان مثال برقعه در رانندگی دید را محدود کرده و منجر به تصادف می شود.

نقد:نوشیدنی های الکی از این جهت بسیار موثرتر هستند و حدود نیمی از تصادفات در کانادا به این دلیل رخ می دهد. چرا نوشیدنی الکلی ممنوع نشود؟ اثر برقع در این مورد بسیار ناچیز است و این دلیل مناسبی نیست. 

3-   برقعه منافی برابری حقوق افراد است، زیرا به فرد پشت حجاب اجازه می دهد فرد دیگر را بشناسد، در حالی که حق تشخیص هویت از دیگری سلب می شود.

نقد:این باطل ترین دلیل ممکن است. چه کسی گفته تشخیص هویت یک حق برای دیگران است؟ در این صورت مرز آن کجاست؟ در برخی شهرهای آمریکا برای پوشش محدودیتی وجود ندارد. آیا افرادی که کاملا لخت در عموم ظاهر می شوند می توانند چنین ادعای در مورد حق رویت بدن دیگران داشته باشند؟ با کمی تفکر بطلان این دلیل واضح است. 

4-   برقعه منافی برابری زن و مرد است و زنان را از مجموعه ای از مشاغل که نیاز به شناخته شدن فرد دارد، باز می دارد، مانند رانندگی اتوبوس و پرستاری و خدمات عمومی.

نقد:زنی که برقعه می پوشد با اختیار خود از این مشاغل صرف نظر می کند. این هم دلیل کاملا باطلی است.

5-   برقعه منافی آزادی زنان است و آنان را با مشکلاتی مواجه می کند. مثلا غذا خوردن.

نقد:باز این زن با اختیار خود خود را محدود می کند. شما که نمی توانید برای دیگران تکلیف کنید. 

6-   زنان(ی هستند که) به طور اجباری از برقعه استفاده می کنند. این اجبار از سوی مردان مسلمانان صورت می گیرد و دولت باید از حق این زنان در مقابل مردان دفاع کند.

نقد:باز این دلیل ربطی به خود برقعه ندارد. ممکن است مردانی باشند که زنان خود را اجبار به کشف حجاب کنند. می توانید برای حمایت از چنین زنانی اقدام کنید نه این که برقعه کلا ممنوع شود.

بنابراین  از بین این شش دلیل فقط دلیل اول قابل بررسی است. که در ادامه به آن پرداخته می شود.د

ب. دلایل مربوط به رد حجاب:

1-   حجاب در اسلام و قرآن وجود ندارد. به طور خاص پوشاندن صورت در اسلام نیامده و برداشت گروه های افراطی است.

نقد:حال حجاب در اسلام آمده یا نه، چه ربطی به برقعه دارد؟ عده ای به هر دلیل می خواهند حجاب داشته باشند. اگر این اعتقاد اسلامی نیست به ممنوع کردن برقعه کمکی نمی کند. این انتخاب شخصی فرد در عقائد و پوشش است. مضاف بر این که کل مدعا هم زیر سوال است که به دلیل مربوط نبودن پاسخ نمی دهم.

2-   خیلی از خانواده های مسلمان از کودکی به دختران حجاب می پوشانند تا به آن عادت کرده و اعتراضی نکنند.

نقد:فرض کنید این کار را می کنند. باز چه ارتباطی دارد؟ خیلی خانواده ها هم از بچگی دختر را بیحجاب می کنند تا غربی تر شود؟ این چه ربطی به ممنوعیت برقعه یا بد بودن حجاب دارد؟

3-   اساسا استدلالی که برای قبول حجاب برای زنان آورده می شود آن است که در غیر این صورت ایشان ابزاری جنسی برای مردان خواهند بود. در حالی که درست برعکس، زنی که قبول می کند حجاب داشته باشد، خودش را در حد ابزار جنسی برای ارضای مردان کاهش داده است.

نقد:باز این به بحث ربط دارد. زنی به غلط یا درست فکر می کند با عدم رعایت حجاب ابزار جنسی می شود و حجاب را رعایت می کند. این چه ربطی به ممنوعیت حجاب دارد؟ باز کل ادعا هم زیر سوال است.

بنابراین در کل فقط ادله مربوط نگرانی امنیتی قابل بحث است. ولی حتی آنهم قابل قبول نیست. ابتدا باید کار آماری دقیق شود که چقدر این عمل باعث خطر شده است. چند مورد و اگر برقعه نبود آیا بستر گریم استفاده می شد یا نه؟ پس باید ابتدا بصورت دقیق آمار تهیه شود. بعد اگر آمار موید بوجود آمد تازه می رسیم که آیا راهش ممنوع کردن برقعه است یا قابل کنترل است. تمام زنان برقعه پوش با چک شدن توسط پلیس زن مشکلی ندارند. خیلی راحت اگر مورد مشکوکی مشاهده شد می توان با پلیس زن چک کرد.این که فقط مشخص بودن یا نبودن صورت زن امنیت را پایین می برد کاملا قابل مناقشه است. بعد فرض کنید برقعه ممنوع شد. آیا زنی با چیز دیگری صورتش را پوشاند می توان منع انجام داد؟ فرض کنید کسی بر اثر زخم صورت خود را باند پیچی کرده. آیا باید از حضور او در معابر جلوگیری کرد؟ بنابراین این هم دلیل نمی شود. در کل دلیل قانع کننده از سوی خانم حسن ارائه نشده است.

ج.اما سوال و جواب ها:

1-   دسته ی سوالات اصلی این بود که چگونه می خواهند برقعه را ممنوع کنند؟ آیا با جریمه کردن و زندان کردن؟

پاسخ اصلی این بود که این کار نه به صورت جریمه، بلکه به صورت ممنوع کردن خدمات اجتماعی برای افراد دارای برقعه صورت می گیرد. در نتیجه خود به خود بعد از مدتی این افراد مجبور می شوند برای حضور در اجتماع برقعه را کنار بگذارند.

نقد:مساله در مورد چگونگی نیست. واضح است می توان راهی برای انجام آن پیدا کرد ولی خود مجاز بودن آن زیر سوال است. فرض کنید بخواهیم مشروبات الکلی را ممنوع کنیم. راهی برای انجام آن وجود دارد. از جمله همین مورد که اشاره شده اما آیا این طبق معیارهای غربی قابل پذیرش است؟

2-   دسته ی سوال دیگر این بود که آیا این امر خلاف حقوق فردی افراد، آزادی عقیده و اصل رعایت حقوق اقلیتها نیست؟

پاسخ این بود که اولا در جامعه ی دموکرات اگر بین حق عمومی و حق فردی تنافی به وجود بیاید، باید از حق عمومی به نفع حق فردی دفاع کرد. در این مورد امنیت عمومی در مقابل عقیده ی فردی قرار گرفته است که باید از امنیت عمومی دفاع کرد. ثانیا این قوانین از مسیر تصویب در مجلس باید بگذرد که معنی راهکار دموکراتیک است. البته (تا جایی که نویسنده به یاد می آورد) در مورد دفاع از حقوق اقلیتها به طور خاص توضیحی داده نشد

نقد: شما ابتدا باید تنافی حق فردی برقعه زدن را با منافع عممومی نشان دهید. امنیت عمومی بحث شد دلیل کافی نیست. مشروبات الکلی هم برای امنیت عمومی مضر است. چرا آنرا ممنوع نمی کنیم. در مورد تصویب در قوانین مجلس، بله هیچ کس با امکان و نحوه آن مشکلی ندارد.مساله جواز این کار است. در نظام های سکولار اصل آزادی مقدم است. آیا مثلا مجلس می تواند قوانینی تصویب کند که آزادی فردی را نقض کند؟ دقیقا از همین روزنه است که در فرانسه زنان برقعه پوش به دادگاه قانونن اساسی شکایت برده اند. در نظام لیبرال دموکرات غربی همانطور که در لفظ هم آمده لیبرالیسم برا دموکراسی تقدم دارد و به بهانه دموکراسی نمی توان لیبرالیسم را محدود کرد.

روی هم رفته دلایل این خانم خیلی ضعیف وغیر قابل دفاع است. نشانه خارجی هم این است که غیر از فرانسه و فکر کنم بلژیک (در ایالت کبک هم بحث هایی در حال انجام است) جای دیگری حتی ممنوعیت برقعه مطرح نشده است که دقیقا به خاطر تنافی آن با آزادی فردی است. اما فرای این بحث این نکته بطلان لیبرال دموکراسی را نشان می دهد. می رساند که لیبرال دموکراسی پتانسیل دیکتاتوری جمعی را دارد. یعنی حقوق اقلیت توسط اکثریت امکان نقض دارد و این موضوع حتی در کشوری مانند فرانسه رخ می دهد. در فرانسه دلیل رد حجاب و برقعه عمدتا به خاطر تهدید جامعه سکولار و لائیک ذکر می شود. یعنی در فرانسه از قدرت گرفتن مسلمین هراس وجود دارد و آن طور که ادعا می شود نمی توانند عقاید خود را در جامعه تبلیغ کنند و گسترش دهد و بعنوان یک گروه سیاسی حضور پیدا کنند .مسلمانان تا فرانسوی و سکولار نشوند و ارزش های آن جامعه را نپذیرند نمی توانند اثرگذار باشند. همین نشان می دهد معیار حق نباید رای اکثریت باشد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
What causes painful Achilles tendon?
پنجشنبه 2 شهریور 1396 01:32 ب.ظ
If you want to take a great deal from this post then you have to apply such methods
to your won website.
celinemadre.wordpress.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:21 ق.ظ
Hi! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
My site addresses a lot of the same subjects as yours and I think we could
greatly benefit from each other. If you're interested feel free to shoot me
an email. I look forward to hearing from you! Excellent blog by the
way!
کیوان
شنبه 22 شهریور 1393 03:34 ق.ظ
خیلی جواب خوبی بود
پاسخ حنیف : خواهش می کنم. منتظر نظرات اصلاحی شما هم هستم.
حسن
سه شنبه 1 اسفند 1391 08:04 ب.ظ
سلام

آقا از دو متن آخری که گذاشته بودی ممنونم. اگر باز هم از این دست صحبت ها که تا حدی مسائل مورد بحث در جامعه غربی را نشان می دهد داشتی تو وبلاگت بنویس.
در پناه خدا
پاسخ حنیف : سلام
خواهش می کنم. اگر موضوع خاصی مد نظرتون بود لطفا بگین. اگر اطلاعاتی داشته باشم می نویسم.
یا حق
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo